โซล่าเซลล์ชนิดใหม่ ได้พลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น 2 เท่า

new_solarcell_double_energy_sun

ปัจจุบันได้มีการวิจัยและพัฒนา โซล่าเซลล์ชนิดใหม่ ให้มีประสิทธิภาพมากกว่าโซล่าเซลล์แบบเดิม โดยการพัฒนาเซลล์ชนิดใหม่นี้สามารถทำให้ดักจับพลังงานแสงอาทิตย์ ถึง 2 เท่า

คนทั่วไปหลายคนได้มองเห็นประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานสะอาด , พลังงานทางเลือก และความสามารถการผลิตที่สูงขึ้น ซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั่วโลก ในประเทศเยอรมันได้ใช้พลังงานทางเลือกถึง 85% รวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย

โซล่าเซลล์สามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ได้เพียงแค่ 25%

นักวิจัยจาก GW School of Engineering and Applied Science สามารถทำให้โซล่าเซลล์ชนิดใหม่นี้นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ได้ถึง 50% และพบว่าโซล่าเซลล์ชนิดใหม่นี้มีประสิทธิภาพอยู่ที่ 30% มากกว่าประสิทธภาพของโซล่าเซลล์แบบดั้งเดิม

การออกแแบบใหม่

เซลล์แสงอาทิตย์ถูกออกแบบใหม่โดยให้มีชั้นเลเยอร์ซ้อนกันมากขึ้น (multi-layered) ซึ่งเรียกกระบวนการนี้ว่า “Solar Sieve” หลักการคือให้แสงสเปคตรัมสามารถส่องผ่านจากชั้นบนลงสู่ชั้นล่างได้

โซล่าเซลล์ชนิดใหม่

แสงจากดวงอาทิตย์ที่ถูกส่องยังลงมาพื้นโลก มีความยาวคลื่น 250 นาโนเมตร และ 2,500 นาโนเมตร แต่โซล่าเซลล์ทั่วไปไม่สามารถทำงานได้ในช่วงความยาวคลื่นดังกล่าว

วัสดุที่สามารถทำงานได้ที่ความยาวคลื่นนี้

วัสดุชิดนี้ถูกนำไปใช้ทำพวกเลเซอร์อินฟาเรดและทรานซิสเตอร์ เรียกว่า “Gallium Antimonide (GaSb)” ซึ่งเซลล์แสงอาททิตย์ที่ถูกผลิตจากวัสดุนี้จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเซลล์แสงอาทตย์ทั่วไป โดยขั้นตอนการผลิตจะต้องใช้ความแม่นยำค่อนข้างสูงด้วยกระบวนการ “Transfer Printing” ซึ่งถูกประกอบด้วยด้วยโครงสร้างสามมิติเล็ก ๆ

เปรียบทียบโซล่าเซลล์ปัจจุบันกับ โซล่าเซลล์ชนิดใหม่

นักวิจัยได้ทำการศึกษาถึงระดับ micro-scale ของพื้นที่ 1 ตารางเมตร ซึ่งเป็นโครงสร้างที่เล็กมาก ซึ่งเซลล์แสงอาทิตย์นี้ได้ผลิตออกมาเพื่อทดลองเป็นผลที่น่าพอใจ แต่ด้วยต้นทุนการผลิตที่สูงมากจึงยังไม่ถูกนำมาผลิตเป็น Commercial Scale

เมื่อเปรียบเทียบกับโซล่าเซลล์ปัจจุบันของ TreeSolar และโซล่าเซลล์ชนิดใหม่ โซล่าเซลล์ของ TreeSolar มีประสิทธิภาพไม่ต่างกันมากกับโซล่าเซลล์ชนิดใหม่ และยังเป็นที่นิยมสูงกันในปัจจุบัน สามารถเลือกซื้อวินค้าได้ที่ร้านค้าของเราได้เลยครับ

แหล่งที่มา : bigthink.com

Kenes Rakishev