วิทยากรอบรมโซล่าเซลล์

การ อบรมโซล่าเซลล์ ในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ อ.ธัญพัฒน์ กิตติโพธิกลาง อาจารย์ประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคระยอง ที่ให้โอกาสมาเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ให้ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับโซล่าเซลล์เป็นอย่างยิ่ง ทาง TreeSolar เองยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้แบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับทุกท่าน สำหรับผู้ที่สนใจอยากเข้าร่วมเป็นสังคมและครอบครัวเดียวกับเรา สามารถมาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ชิปกับเราได้เลย