โครงการปรับปรุงแสงสว่าง ลานอเนกประสงค์ จ.สุรินทร์ โดยทำการติดตั้ง โคมไฟโซล่าเซลล์ ขนาดแผง 30W โคมไฟ LED 30W ให้ความสว่างมาก สำรองไฟด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมภายในตัวเอง กินกระแสน้อย สว่างถึงเช้า ไม่ต้องเดินสายไฟเพิ่ม สามารถติดตั้งเองได้ง่าย

ซึ่งการติดตั้ง โคมไฟโซล่าเซลล์ ทำให้ไม่จำเป็นต้องเสียค่าไฟอีกต่อไป สนใจสินค้าสามารถดูได้จาก ร้านค้า หรือ สอบถามเรา ได้เลยครับ